Bangun Subuh Izzudin

Kejut bangun subuh di New Zealand

31 December 2019#development
Cover

Satu masalah di sini, waktu subuh berubah secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengubah alarm waktu subuh setiap kali musim berubah. Jika menggunakan MuslimPro, azan juga hanya sekejap sahaja. Oleh itu, saya berfikir untuk mencipta satu aplikasi yang dapat mengusir segala gangguan di dalam bilik pada waktu Subuh dengan azan yang kuat! (Bilal Masjid Negeri).

Namun, jika saya menulis aplikasi mudah alih, mungkin tidak akan selesai. Oleh itu, untuk memendekkan cerita, saya telah menulis Aplikasi Halaman Tunggal menggunakan peralatan berikut:

  1. Node.js
  2. Vue.js
  3. Tailwind CSS
  4. Express.js

Anda boleh menyalin aplikasi ini di https://github.com/izzudin96/BangunSubuh (100% sumber terbuka). Anda juga boleh mengunjungi https://bangunsubuhizzudin.herokuapp.com/ atau bangunsubuh.izzudinanuar.com (masih di luar talian) untuk memasang aplikasi ini. Untuk panduan pemasangan aplikasi ke Heroku, sila kunjungi cawangan https://github.com/izzudin96/BangunSubuh/tree/heroku-deployment.